Reklamácia a odstúpenie od zmluvy

Vždy sa môže stať, že dôjde k poškodeniu či už pri preprave objednávky alebo sa vyskytne pri príprave objednávky chyba. Rovnako sa môže stať, že tovar ktorý ste si objednali je iný, než ste chceli alebo ho chcete vymeniť.

Poznáme ak sú postupy na e-shope zložité a neprehľadné, preto sa snažíme vrátenie a reklamáciu maximálne zjednodušiť a spraviť ju pre Vás prehľadnú a jednoduchú.  

Ako postupovať? 
Najskôr je nutné rozoznať, ktorý postup uplatniť.

- Obdržali ste objednávku, ktorú chcete celú alebo čiastočne vrátiť?
Ak áno, všetko sme popísali v časti "Odstúpenie od zmluvy"

- Obdržali ste objednávku, ktorá pri prevzatí vykazuje poškodené balenie?
Ak áno, všetko sme popísali v časti "Reklamácia"

- Obdržali ste objednávku, ktorá po otvorení obsahuje poškodený/ chybný tovar?
Ak áno, všetko sme popísali v časti "Reklamácia"

- Obdržali ste objednávku, ktorá obsahuje nesprávne množstvo/ tovar?
Ak áno, kontaktujte nás e-mail (info@blosomlab.skalebo cez kontaktný formulár

 

Reklamácia

Všetky reklamácie sa snažíme vyriešiť individuálne k Vašej spokojnosti v súlade s platnými aktuálnymi predpismi. Je nutnosťou skontrolovať prevzatú objednávku a 
jej obsah, aby sa zistili chyby objednávky alebo poškodenia tovaru. V prípade, že takáto situácia vznikla, je potrebné aby kupujúci nahlásil takúto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 2 dní. Oznámenie musí mať písomnú formu. Je možné využiť kontaktný formulár alebo kontaktný e-mail (info@blosomlab.sk).

Postup pri reklamácii:
1. Kontaktujte nás o vzniknutej situácii
2. Tovar (alebo celú objednávku) zašlite späť na adresu:
BlosomLab, Bajkalská 45/G, 82105 Bratislava
3. Priložte k zásielke vyplnený reklamačný formulár

Po prevzatí zásielky Vás kontaktujeme čo najskôr pre rýchle vybavenie reklamácie. Spokojnosť je pre nás prioritou a preto sa budeme snažiť vyriešiť reklamáciu rýchlo a efektívne, najneskôr do 30 dní.

 

Odstúpenie od zmluvy

Ak ste si objednali iný tovar ako ste chceli, alebo z celej objednávky chcete časť tovaru vrátiť, je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy do 14 dní.  

Postup pri odstúpení od zmluvy:
1. Kontaktujte nás o vzniknutej situácii
2. Tovar (alebo celú objednávku) zašlite späť na adresu:
BlosomLab, Bajkalská 45/G, 82105 Bratislava
3. Priložte k zásielke vyplnený formulár pre odstúpenie od zmluvy alebo faktúru

Po prevzatí zásielky zprocesujeme opravný alebo stornovací doklad a budeme Vás kontaktovať s vybavením vášho požiadavku. V prípade zvolenia vrátenia platby, bude čiastka zaslaná naspäť najneskôr do 14 dní.

Odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje v súlade s VOP bod 10 "Odstúpenie od zmluvy". Kupujúci podnikateľ berie na vedomie, že v prípade ak vrátený tovar nie je v súlade s §7 odsek (6) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže predávajúci kupujúcemu vrátiť cenu za tovar poníženú o čiastku potrebnú na navrátenie tovaru do pôvodného alebo predaja schopného stavu.

Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade bodu 10.1 alebo bodu 10.3 VOP,
(napr. pri otvorení kozmetických prípravkov a iného tovaru, ktorý prichádza do priameho styku s pokožkou).

Nenašli ste odpoveď alebo potrebujete poradiť ?